กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพนัสศักดิ์ เเดงบุญเรือง
ครู คศ.1